IV. VP - Trung tâm Văn hóa Việt Nam Erfurt
Địa chỉ:
an der Lache 29
99086 Erfurt
Thüringen
Deutschland
Mobile:
+49 176 23 20 19 36
http://bvd-vn.de
Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.
Thông tin khác:
Giờ làm việc: 14:00 đến 18:00 hoặc theo thỏa thuận.
Go to top