Quốc hội Việt Nam. 

(bvd-vn.de)  Như mọi người biết, về dự luật „3 đặc khu“ (Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc), Quốc hội đã quyết định hồi tháng 5.2018 là sẽ lùi việc xem xét  tiếp sang kỳ họp sau của Quốc Hội. Lý do của việc lùi thời điểm xem xét được đưa ra là "để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, xác đáng của các vị đại biểu Quốc hội, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân, hoàn thiện dự thảo luật cho thật sự chất lượng".

Trong  dự kiến chương trình phiên họp tháng 8.2018 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,  dự luật  „3 đặc khu“ sẽ được đặt lên bàn nghị sự.
 
Tuy nhiên, theo thông cáo báo chí về nội dung phiên họp thứ 26 (từ 08.8 đến 13.8.2018) của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, có 7 dự án luật được xem xét, cho ý kiến tại phiên họp này. Đó là: Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).
 
Vậy là, dự luật „3 đặc khu“ chưa được đưa ra xem xét dịp này.
 
Theo dự kiến tiến độ Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét các dự án luật thì cả phiên họp tháng 9 và tháng 10 năm 2018 cũng đều không có tên dự án luật về các đặc khu.
 
Ông Nguyễn Hạnh Phúc,  Tổng thư ký Quốc hội và cũng là  người phát ngôn của Quốc hội, cho biết: „Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt đang được cân nhắc lại, tiếp tục lắng nghe ý kiến nữa, tiếp tục tiếp thu ý kiến của nhân dân“. Việc tiếp tục xem xét dự án luật này như thế nào, theo ông Phúc, "còn chờ vào kết quả quá trình tiếp thu ý kiến nhân dân thế nào, tiếp thu ý kiến cử tri thế nào, tóm lại rất thận trọng".

Người dân Việt Nam trong và ngoài nước đang dõi theo sự kiện hệ trọng này, liên quan đến công cuộc đấu tranh chống những quan tham ẩn mình trong hệ thống chính trị, cấu kết với các tập đoàn „tư bản côn trùng“, vì  lợi nhuận lớn trước mắt của họ mà coi rẻ cả an ninh và chủ quyền Quốc gia./.
 
Tin: BTT LH  (tổng hợp)
Hình: Internet
 
Tài liệu tham khảo:

 
[1] http://quochoi.vn/UBTVQH/tintuc/Pages/tin-hoat-dong.aspx?ItemID=693
 
[2] http://plo.vn/thoi-su/ubtvqh-chua-xem-xet-du-luat-dac-khu-vao-ky-hop-thang-8-toi-785977.html
 
[3] https://vietnambiz.vn/thuong-vu-quoc-hoi-chua-xem-xet-luat-dac-khu-trong-phien-hop-thang-8-68772.html

Go to top