(bvd-vn.de)  Liên hiệp người Việt toàn LB nhận được thư của Mạng kết nối doanh nghiệp (UnternehmensNetzwerk) của khu vực Tiểu ngành nghề  Herzbergstraße (Berlin), đề nghị giới thiệu hoạt động của nghiệp đoàn này nhân dịp “Lễ thôi nôi” của họ.

Sau một năm thành lập, nay Mạng kết nối đã có 16 thành viên. Lễ thôi nôi đã được tổ chức tại Audizentrum Lichtenberg.
 

Bà Birgit Monteiro, Thành viên Hội đồng quận Lichtenberg phụ trách Kinh tế chúc mừng Ban lãnh đạo Mạng kết nối doanh nghiệp Herzbergstraße trong Lễ thôi nôi hôm 20.02.2018.

 
Các hoạt động chính của Mạng kết nối doanh nghiệp trong thời gian vừa qua và sắp tới được giới thiệu trong Bản tin “Newletter Herzbergstraße” này (Bấm vào đây để xem tin chi tiết).
 
Tin: BTT LH
Hình: UnternehmensNetzwerk Herzbergstraße e.V.


 

Go to top