Thiếu niên là tương lai của xã hội chúng ta.


(bvd-vn.de) Tiến sỹ Katarina Barley, Bộ trưởng Bộ Gia đình - Người cao tuổi - Phụ nữ - Thanh, thiếu niên (BMFSFJ) vừa gửi thư tới Giáo sư Nguyễn Văn Thoại, Chủ tịch Liên hiệp người Việt toàn LB, cảm ơn về những đóng góp của người đại diện LH trong cuộc thảo luận mang tiêu đề “Weg zu einem neuen Wir” (tạm dịch ý: Đường đến tương lai chung của chúng ta).

Đồng thời, bà Bộ trưởng cũng mong muốn và hy vọng ở sự hợp tác trong tương lai.

Một số nội dung chính của cuộc thảo luận gồm:

-       Tính đa dạng cần phải là tiêu chuẩn chủ đạo trong khuôn khổ các chương trình hỗ trợ cho quá trình hội nhập;

-       Tính đa dạng trong thành phần lãnh đạo các tổ chức;

-       Tăng cường lực lượng phụ nữ có nguồn gốc nhập cư;

-       Sự tham gia của thanh, thiếu niên;

-       Tăng cường các nghiên cứu thực tế về sự cởi mở và sự đóng góp cho nền văn hóa đa dạng;

-       Luật hóa sự đa dạng, cơ hội bình đẳng và trách nhiệm đóng góp, ...


>>  Toàn văn thư cảm ơn xem tại đây

>>  Biện pháp cụ thể của BMFSFJ trong việc thực hiện các nội dung nêu trên
 
Tin: Ban TT LH 
Ảnh:  BMFSFJ

Cùng chung tay đóng góp, xây dựng xã hội là một đề tài thảo luận.

 

Go to top