Toà nhà chính Quốc hội CHLB Đức.


(bvd-vn.de)  Cuộc bầu cử Nghị sỹ Quốc hội khoá 19 của CHLB Đức được ấn định vào ngày Chủ Nhật, 24.9.2017. Ban thông tin LH xin giới thiệu cùng bà con và bạn đọc một số thông tin chính về cuộc bầu cử quan trọng này. 

Hội trường chính bên trong nhà Quốc hội Đức. 


Luật bầu cử Quốc hội của CHLB Đức tương đối phức tạp. Trước hết, xin giới thiệu hệ thống bầu cử 2 phiếu (Zweistimmensystem) của Đức . 
 
Mỗi cử tri có 2 phiếu bầu. Phiếu thứ nhất (Erststimme) bầu cho ứng viên trực tiếp (Direktkandidat) của một đảng nào đó trong đơn vị bầu của mình. Đại diện của đảng nào được nhiều phiếu bầu nhất tại một đơn vị bầu cử sẽ trở thành Nghị viên của đơn vị bầu cử đó.
 
Phiếu bầu thứ 2 (Zweitstimme) có vai trò quan trọng hơn: bầu cho các đảng. Số phiếu bầu thứ 2 sẽ quyết định số Nghị viên của các đảng, và do đó quyết định lực lượng tương quan trong quá trình thành lập Chính phủ liên minh.
 
Toàn LB có 299 đơn vị bầu cử. Như vậy sẽ có 299 Nghị viên được bầu từ lá phiếu thứ nhất. Theo luật bầu cử, Quốc hội có 598 Nghị viên. Như vậy, sẽ có 299 Nghị viên được bầu từ lá phiếu thứ 2 theo phân bổ số Nghị viên cho từng Bang, căn cứ dân số của từng Bang.
 
Tuy nhiên, rất có thể xảy ra trường hợp là có đảng nào đó trong Bang nào đó lại có số lượng Nghị viên được bầu trực tiếp (thông qua lá phiếu thứ nhất) vượt quá số lượng Nghị viên được phân bổ. Trong trường hợp này, đảng đó sẽ được nhận thêm số Nghị viên bổ sung (Überhangmandate). Vậy là, thông thường, số Nghị viên nhiều hơn con số 598. Chẳng hạn, Quốc hội hiện nay có 630 Nghị viên, do trong cuộc bầu cử năm 2013 có 32 Nghị viên bổ sung (Überhangmandate).
 
Luật bầu cử có quy định một điểm đặc biệt quan trọng đối với cử tri là: Trong phòng bỏ phiếu không được tự chụp ảnh (selfie). Nếu bị phát hiện, lá phiếu đó sẽ bị coi là không hợp lệ.
 
Dưới đây là một số thông tin về cuộc bầu cử Quốc hội năm nay:
 
- Tổng số cử tri là khoảng 61,5 triệu người;

- Số cử tri gốc Việt khoảng trên 30 ngàn người;

- Có 42 đảng phái được phép tham gia ứng cử;

- Có tổng cộng 4828 ứng viên, trong đó có 1400 ứng viên nữ;

- Ứng viên cao tuổi nhất 89 tuổi, ứng viên trẻ nhất vừa tròn 18 tuổi;

- Chậm nhất là đến ngày 24.10.2017, Quốc hội phải họp phiên đầu tiên để thực hiện những nhiệm vụ cần thiết theo luật định, trong đó có bầu Thủ tướng và thành lập Chính phủ Liên bang;

- Theo ước lượng, cuộc bầu cử Quốc hội lần này tốn khoảng 92 triệu Euro (đắt nhất từ xưa đến nay).
 
Xin chúc bà con có một cuộc bầu cử „mọi sự như ý“!
 
Tin: BTT LH (tổng hợp)
Ảnh: Internet 

Một Phiếu bầu mẫu của đơn vị bầu cử Berlin-Lichtenberg, nơi có nhiều bà con Việt Nam định cư. 

Go to top