Vịnh Hạ Long – Một điểm đến tốt trong kỳ nghỉ tại Việt Nam.


( bvd-vn.de)  Trong dịp cuối năm 2017 và cả năm 2018, các ngày nghỉ lễ tại CHLB Đức có một số  đặc điểm có thể tận dụng để lên kế hoạch “nghỉ bắc cầu” nhằm “tối ưu hoá” số ngày nghỉ phép. Ban Thông tin LH xin giới thiệu với bà con trong diện “làm công ăn lương” tại Đức một vài phương án “bắc cầu”, kết hợp nghỉ phép và nghỉ lễ.

Giáng sinh 2017 - Năm mới  2018: Sử dụng 7 ngày phép, ta sẽ có một kỳ nghỉ 16 ngày, từ 23.12.2017 đến 07.01.2018.
 
Lễ Phục sinh (Ostern):  Sử dụng 8 ngày phép, ta sẽ có một kỳ nghỉ 16 ngày, từ 24.3.2018 đến 08.04.2018.
 
Quốc tế lao động (Tag der Arbeit):Sử dụng 4 ngày phép, ta sẽ có một kỳ nghỉ 09 ngày, từ 28.04.2018 đến 06.05.2018.
 
Quốc tế LĐ và “Christi Himmelfahrt”: Sử dụng 8 ngày phép, ta sẽ có một kỳ nghỉ 16 ngày, từ 28.04.2018 đến 13.05.2018.
 
“Christi Himmelfahrt”: Sử dụng 4 ngày phép, ta sẽ có một kỳ nghỉ 9 ngày, từ 05.05.2018 đến 13.05.2018.
 
“Pfingsten”: Sử dụng 5 ngày phép, ta sẽ có một kỳ nghỉ 10 ngày, từ 12.05.2018 đến 21.05.2018.
 
“Christi Himmelfahrt und Pfingsten”: Sử dụng 9 ngày phép, ta sẽ có một kỳ nghỉ 17 ngày, từ 05.05.2018 đến 21.05.2018.
 
“Tag der deutschen Einheit”: Sử dụng 4 ngày phép, ta sẽ có một kỳ nghỉ 9 ngày, từ 29.09.2018 đến 07.10.2018.
 
Giáng sinh 2018 - Năm mới  2019: Sử dụng 4 ngày phép, ta sẽ có một kỳ nghỉ 11 ngày, từ 22.12.2018 đến 01.01.2019.
 
Tin: BTT LH
Ảnh: Internet 


 

Lịch 2018 với các ngày nghỉ lễ
 

Go to top