Thị trường lao động của CHLB Đức đang phát triển hết sức khả quan .
 

(bvd-vn.de)  Theo số liệu mới công bố của Sở Thống kê Liên bang, thị trường lao động của CHLB Đức đang phát triển hết sức khả quan. Điều này là hệ quả trực tiếp từ sự tăng trưởng bền vững của nền kinh tế Đức trong gần một thập kỷ qua.

Dưới đây là một vài số liệu điển hình cụ thể:

  1. Trong quý I. 2018:

- Tổng số lao động có việc làm của Đức là: 44,3 triệu người, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2017.

- Trong đó, lao động trong dịch vụ doanh nghiệp tăng mạnh nhất (2,2%);

- Lao động trong các lĩnh vực phục vụ công cộng, Giáo dục, Y tế tăng 1,9%;

- Lao động trong ngành xây dựng tăng 1,9%

- Lao động trong nông, lâm, ngư nghiệp lại giảm tới 3,1%

- Lao động tự do giảm 1,6%
 

  1. Tỷ lệ lao động thất nghiệp:

- 2016: 6,1%

- 2017: 5,7%

- 2018: 5,2% (dự báo)


- 2019: 4,8% (dự báo)
  
Tổng sản phẩm Quốc nội (Brutoinlandsproduct) của Đức từ 2011 đến 2017 (đơn vị: tỷ Euro) 

 

  1. Tổng sản phẩm Quốc nội (Brutoinlandsproduct) (Đơn vị: tỷ Euro):

 
Tin: BTT LH  (tổng hợp)
Hình: Internet


 

Go to top