Tin Liên HiệpTừ ngày 18 đến 20 tháng Tư 2014, tại Thành phố Nürnberg thuộc Tiểu bang Bayern, Liên hiệp người Việt toàn Liên bang Đức đã tổ chức đợt hội thảo và tập huấn về công tác hội đoàn  cho các hội viên tích cực của các hội thành viên trong LH cũng như những người ngoài LH nhưng quan tâm đến công tác hội đoàn tại CHLB Đức. Đợt  hội thảo và tập huấn lần này là đợt hội thảo lần thứ nhất nằm  trong khuôn khổ của dự án „Hỗ trợ xây dựng  và phát triển cơ cấu tổ chức hội đoàn “ (Strukturförderung) mà Liên hiệp người Việt toàn LB Đức là một trong 10 tổ chức cấp Liên bang (trong số 65 đơn vị đã nộp đề cương dự án) được Tổng cục Người nhập cư và tỵ nạn (BAMF) thuộc Bộ Nội vụ Chính quyền Liên bang cấp kinh phí.
 

Xem tiếp...

Page 3 of 3

Go to top