Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng, Ni.

Thưa toàn thể quý vị Phật tử, bà con, các cựu quân nhân và thân nhân gia đình TBLS Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại CHLB Đức.

Nhân kỷ niệm 68 năm ngày TBLS Việt Nam (27.07.1947- 27.07.2015). Đại Lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ và đồng bào đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp thống nhất Tổ quốc, toàn vẹn lãnh thổ sẽ được tổ chức trọng thể vào:
 
Thời gian: 14h00 Chủ Nhật, ngày 26.07.2015
Địa điểm: Schottstr. 06, 10365 Berlin- Lichtenberg
 
Đại Lễ cầu siêu do Đại Đức Thích Thông Đạt, Đại Đức Thích Đồng Trình cùng Tăng chúng Tổ Đình Vĩnh Nghiêm Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì và hành lễ.
 
Để Lễ cầu siêu được tiến hành đúng nghi lễ, Ban liên lạc đề nghị các thân nhân gia đình liệt sỹ sớm đăng ký tên tuổi liệt sỹ, ngày tháng năm hy sinh cũng như tên, địa chỉ, số điện thoại của người được thọ Lễ để các Thày lập bài vị cho các liệt sỹ.
 
Ban liên lạc cựu quân nhân và gia đình liệt sỹ Việt Nam tại CHLB Đức xin gửi tới bà con, các cựu quân nhân, thương bệnh binh và thân nhân gia đình liệt sỹ thư mời tham dự Lễ cầu siêu của Thượng toạ Thích Thanh Phong - Trụ trì Tổ đình Vĩnh Nghiêm - Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Trân trọng.
 
T/M Ban liên lạc
Dương Xuân Viễn


 

>>Download thư mời tại đây

 

 
 
Go to top