Ngày hội giao lưu Văn hóa-  Khoa học Công nghệ Việt – Đức, 29.10.2017


(bvd-vn.de) Liên hiệp nhận được thư mời tham dự Chương trình gặp gỡ, giao lưu  Văn hóa – Khoa học – Công nghệ  Việt – Đức mùa Thu 2017 do  Chi hội hữu nghị Việt Nam – Đức TP Berlin tổ chức. Ban Thông tin LH xin chuyển đến bà con và bạn đọc toàn bộ thông tin về ngày hội và đề nghị bà con có điều kiện đến tham dự chương trình rất ý nghĩa này.

Chi hội hữu nghị Việt Nam – Đức TP Berlin tổ chức thường xuyên Gặp mặt bốn mùa hàng năm. Năm nay chi Hội khai trương Trung tâm giao lưu Văn hóa – Khoa học Công nghệ Việt Đức. Trung tâm là nơi trưng bày các vật phẩm kỷ niệm của các Hội viện trong quá trình sống, học tập và hoạt động văn hóa – Khoa học Công nghệ trong mối quan hệ với nước Đức. Trung tâm hoạt động thường xuyên; đây là nơi Hội viên và những người quan tâm có thể đến tham quan, gửi hay tặng các vật kỷ niệm của mình để trưng bày. Từ năm nay các Mùa  gặp mặt hàng năm sẽ gắn liền với việc giới thiệu hoạt động của Trung tâm này với tên gọi: ”Ngày hội giao lưu Văn hóa -  Khoa học Công nghệ Việt – Đức”. Cuộc gặp mùa Thu hàng năm bao giờ cũng tổ chức vào tháng 10, trùng vào tháng có sự kiện văn hóa truyền thống của nước bạn là Hội Bia tháng 10 (Oktoberfest).

Thời gian: từ 9h00 đến 14h30 ngày 29/10/2017

Địa điểm:  Số 200/10 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội


>> Chương trình chi tiết xem tại đây

Tin: Ban TT LH 

Giấy mời tham gia Ngày hội

Chỉ dẫn đường đến địa điểm tổ chức ngày hội

 

Go to top