(bvd-vn.de) 
Hàng năm, tổ chức an sinh xã hội miền Trung nước Đức kêu gọi và tuyển chọn những người tình nguyện Đức và Việt Nam sang phục vụ tại Việt Nam.

Năm nay vẫn còn một số chỉ tiêu cần tuyển chọn. Ban Thông tin LH nhận được thông tin và lời đề nghị giới thiệu với các bạn trẻ Việt Nam đang sinh sống tại Đức những điều kiện tham gia:
 
1.     Tuổi, chưa quá 27 tuổi.

2.     Nơi tham gia phục vụ tình nguyện tại Việt Nam: Thành phố  Bắc Giang và TP Hải Dương.

3.     Thời gian phục vụ tình nguyện tại Việt Nam là 1 năm.

4.     Các tình nguyện viên được đài thọ ăn, ở, vé máy bay và mỗi tháng 150,- Euro tiền tiêu vặt.

5.     Giữa tháng 7.2017 sẽ có một Seminar kéo dài một tuần lễ tại Erfurt và trong tháng 9.2017 sẽ lên đường sang Việt Nam.

6.     Thời hạn nộp đơn: đến 15.7.2017.

7.     Địa chỉ liên hệ:
 
Kerstin Kracht

Referentin

Freiwilliges Soziales Jahr / Bundesfreiwilligendienst / weltwärts Vietnam

Diakonie Mitteldeutschland

Merseburger Strasse 44

06110 Halle/Saale

Tel.: 0345/12299-260
             

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Tin: Ban TT LH

 


Phục vụ tình nguyện tại Việt Nam.
 

Go to top