(bvd-vn.de)
 Liên hiệp người Việt toàn LB Đức nhận được thông tin về Chương trình trao đổi học sinh giữa Đức và Việt Nam trong năm 2017. Ban Thông tin LH xin gửi tới bà con và các bạn học sinh những thông tin liên quan với đề nghị bà con và các bạn học sinh chuyển tiếp cho bạn bè người Đức để cùng bàn bạc và tham gia chương trình, nếu có nguyện vọng.

1. Lứa tuổi học sinh tham gia trao đổi: từ 14 đến 17 tuổi;

2. Về phía Việt Nam, các trường học tham gia trao đổi học sinh là các trường tại Hà Nội; về phía Đức, tất cả các trường trên khắp nước Đức đều có thể tham gia;

3. Thời gian trao đổi: 8 tuần lễ trong mùa Hè 2017;

4. Thời hạn chót nộp đơn: 01.02.2017;

5. Mọi thông tin chi tiết như cách thức nộp đơn, mức học bổng, tiền trợ cấp, … xem tại trang Web: 
www.afs.de/kurzzeit.

6. Chúng tôi gửi kèm theo đây Flyer về Chương trình trao đổi học sinh giữa Đức và Việt Nam trong năm 2017.  Xem Flyer tại đây.

Xin chúc bà con và các bạn trẻ sang năm mới Đinh Dậu nhiều sức khoẻ, may mắn, thành công!
 
Tin: Ban Thông tin LH
Ảnh: AFS 

 
Go to top