Một buổi Hội thảo tại TP Bochum, tháng 10.2015


Tiêu đề: Hội người nhập cư và công tác hỗ trợ người tỵ nạn

Địa điểm: Viethaus, Leipziger Strasse 55, 10117 Berlin

Thời gian: Từ 20/5/2016 – 22/5/2016

Thứ 6, 20.05.2016

19.00 – 21.00 

- Chào đón các thành viên, trao đổi về các hoạt động của các hôi đoàn thành viên trong thời gian qua.
- Lời mở đầu: thông tin về tình hình hổ trợ kinh phí cho các hội người nhập cư của BAMF.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Thứ 7, 21.05.2016

9.00 – 13.30

Seminar: Huấn luyện kỷ năng cho các thành viên hoạt động công ích trong công tác hổ trợ người tỵ nạn.

Người hướng dẫn: Frau Breschkai Ferhad.
Leiterin der Koordinationsstelle der Neuen Deutschen Organisationen
Neue Deutsche Medienmacher e.V., Berlin

Đề tài:

- Khả năng và giới hạn của thành viên hoạt động công ích

- Nên chú ý điều gì trong giao tiếp?

14.30 – 19.00

Thảo luận nhóm.

Đề tài:

- Ý tưởng của các hội thành viên trong công tác hổ trợ người tỵ nạn.

- Kế hoạch thực hiện sơ khởi, phân tích tính khả thi các ý tưởng.

- Động viên các thành viên hoạt động công ích.

- Hổ trợ của Liên Hiệp cho các hội đoàn thành viên và các thành viên hoạt động công ích.

Báo cáo ngắn của các hội đoàn thành viên.
 
- Giới thiệu ý tưởng công tác hổ trợ người tỵ nạn và phân tích tính khả thi.

- Góp ý, bổ sung của các thành viên khác.
 
- Tổng kết, báo cáo kết quả.

Chủ Nhật, 22.05.2016

09.00 – 11.30 

Seminar: Thông tin về các dự án được hổ trợ kinh phí, cơ hội thực tế cho các hội đoàn nhỏ của người nhập cư.
  
Đề tài:

- Hội được công nhận công ích xã hội

- Thí dụ thực tế, các dự án nhỏ
 

Go to top