Berlin, ngày 18.12.2015

 
Kính gửi: Các hội thành viên và hội viên cá nhân thuộc Liên hiệp người Việt toàn Liên bang Đức.
 
Sau Đại hội nhiệm kỳ II của Liên hiệp vào tháng 11.2014, do có đơn kiện của một số hội viên và thành viên Ban chấp hành Liên hiệp (BCH) nhiệm kỳ I, dẫn đến việc đăng ký kết quả bầu cử của Đại hội tại Toà án phải tạm hoãn. Vừa qua, BCH Liên hiệp nhận được kiến nghị của nhiều hội viên, hội thành viên thuộc Liên hiệp đề nghị tổ chức Đại hội bất thường để bầu lại BCH Liên hiệp, ổn định tổ chức theo đúng với các quy định của Điều lệ Liên hiệp và Luật hội đoàn thiện nguyện của CHLB Đức.

Hội nghị lần thứ VI của BCH nhiệm kỳ II tổ chức tại Erfurt ngày 13.12.2015 đã thảo luận và thông qua nhiều công việc quan trọng của Liên hiệp, trong đó có việc quyết định tổ chức Đại hội bất thường theo đề nghị của hơn 1/3 các hội thành viên chính thức của Liên hiệp.
 
Hội nghị đã biểu quyết nhất trí thông qua các quyết định sau:
 
1. Tổ chức Đại hội bất thường theo đề nghị của hơn 1/3 hội thành viên thuộc Liên hiệp nhằm bầu ra một BCH mới.
 
2. Thành lập Ban tổ chức (BTC) với nhiệm vụ triệu tập và tiến hành Đại hội bất thường theo điều lệ của Liên hiệp và Luật hội đoàn của Đức, bao gồm đại diện của BCH nhiệm kỳ I (đã đăng ký Toà án và mãn nhiệm ngày 20.10.2014) và đại diện của BCH nhiệm kỳ II dưới đây:
 
- Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Văn Thoạị Chủ tịch Liên hiệp nhiệm kỳ I và II.
- Ông Vũ Quốc Nam, Uỷ viên  BCH nhiệm kỳ I và II.
- Bà Nguyễn Thị Bích Nga, Uỷ viên  BCH nhiệm kỳ I và II.
- Ông Trần Thanh Phong, Uỷ viên  BCH  nhiệm kỳ I và II.
 
3. Đại hội bất thường được tiến hành vào thời gian và địa điểm như sau:
 
Thời gian: 12 giờ 00,  thứ Bảy, ngày 23.01.2016
 
Địa điểm: An der Lache 29-39,99086 Erfurt.
 
Ban tổ chức Đại hội bất thường của Liên hiệp Người Việt toàn Liên bang Đức xin thông báo tới các hội viên, hội thành viên và đề nghị:
 
- Các hội thành viên của Liên hiệp hoàn thành việc đóng hội phí cho đến hết năm 2015, đồng thời thông báo danh sách hội viên của hội được cử tham dự Đại hội bất thường của Liên hiệp (gồm: Họ, Tên, địa chỉ E-mail, số điện thoại) cho một trong các Văn phòng Liên hiệp, chậm nhất đến ngày 15.01.2016. 
 
- Theo Điều lệ Liên hiệp,  các hội viên cá nhân đóng hội phí và đăng ký dự Đại hội bất thường trên cơ sở mỗi liên danh gồm 10 hội viên cá nhân cử  01đại biểu. BTC sẽ chuyển cho các hội viên cá nhân
 
danh sách trong liên danh của mình và tên người được tạm chỉ định để tổ chức thỏa thuận cử đại biểu trong liên danh đi dự và đăng ký đại biểu chậm nhất đến ngày 15.01.2016. 
 
- Các hội thành viên, hội viên cá nhân chưa đóng đủ hội phí cho đến hết 2015, đề nghị  truy nộp đầy đủ bằng chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp tại các Văn phòng Liên hiệp trước ngày 15.01.2016. Sau thời gian nêu trên, các hội thành viên và hội viên cá nhân không đóng đầy đủ hội phí thì theo điều 8 điểm 1 của Điều lệ Liên hiệp, sẽ không có tư cách để tham gia Đại hội bất thường này.
 
Địa chỉ liên hệ và đăng ký tham dự Đại hội bất thường:
 
Văn Phòng Berlin, ông Vũ Quốc Nam, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ĐT:  0176.7056.0179
 
Văn phòng Bochum, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ĐT:0176.6306.3002
 
Văn phòng Nürnberg, ông Trần Thanh Phong, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ĐT: 0151.1784.3488
 
Văn phòng Erfurt, ông Bùi Hữu Trung, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ĐT: 0176.2320.1936
 
Giấy mời (Einladung) cùng chương trình chính thức của Đại hội bất thường được gửi cùng thư này.
 
Điều lệ hiện hành của Liên hiệp có thể tham khảo tại trang mạng:

http://www.bvd-vn.de/index.php/vn/tu-v-n/di-u-l
 
http://www.bvd-vn.de/index.php/de/ueber-uns/satzung
 
Xin kính gửi bà con lời chào trân trọng!
 

Chủ tịch Liên hiệp người Việt toàn Liên bang Đức
 
Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Thoại.
 

Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung

                                                                     

Berlin, den 18.12.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

Auf Antrag von mehr als 1/3 der Mitgliedervereine laden wir Sie hiermit zur außerordentlichen Mitgliederversammlung gemäß §9(2) der Satzung ein.
 
Diese findet
am Samstag, den 23. Januar 2016 um 12:00 Uhr
in: An der Lache 29-39, 99086 Erfurt
statt.
 
Tagesordnung:

1. Eröffnung der Versammlung
2. Wahl der Versammlungsleitung und des Schriftführers
3. Rücktritt des Vorstandes
4. Bildung der Wahlkommission
5. Wahl des/der Vorsitzenden
6. Wahl des Vorstandes
7. Verschiedenes
8. Schließung der Versammlung.
 
Mit freundlichen Grüßen,
 
Vertreter des eingetragenen Vorstandes Legislaturperiode 2011-2014:
 
1. Prof. Dr. Nguyen Van Thoai                                  2. Herr Vu Quoc Nam                                    
 
Vertreter des Vorstandes Legislaturperiode 2014-2017:
 
1. Frau Nguyen Thi Bich Nga                                    2. Herr Tran Thanh Phong 

 

Go to top