HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TRIER VÀ VÙNG LÂN CẬN

                                                                        Vietnamesischer Verein Trier und Umgebung  e.V.                                                                                                

THÔNG BÁO TẾT TRUNG THU (Herbstmittefest) 2015

Kính thưa bà con:

Hội người Việt Nam Trier và vùng lân cận tổ chức liên hoan Tết Trung Thu 2015 cho các cháu học sinh các lớp học tiếng Việt cùng toàn thể các cháu thiếu niên trong vùng. Đây cũng là một buổi họp mặt để bà con có dịp gặp gỡ, giao lưu.
 

Chương trình Tết Trung Thu 2015 gồm hai phần: 

1/ Liên hoan ẩm thực - Phá cỗ Trung Thu.

2/ Liên hoan văn nghệ - Rước đèn Trung Thu - Các trò chơi có thưởng.

Thời gian: Chủ Nhật, ngày 27.09.2015, bắt đầu từ 13.00 giờ.

Địa điểm: Christophstraße 1, 54290 Trier (Địa điểm lớp học tiếng Việt)

Đăng ký tham gia: Đề nghị bà con đăng ký và đóng chi phí tại các lớp học tiếng Việt hoặc cửa hàng Châu Á (chị Quy), Saarstr. 97, Trier, hạn chót là 20.09.2015.

Đóng góp chi phí:  
 
- Mỗi người 5,00 EUR.

- Miễn phí cho tất cả các cháu chưa đến tuổi đi học lớp 1.

- Ban Tổ chức phục vụ Bier, rượu với giá „hữu nghị“ để gây quỹ cho các lớp học. Miễn phí đồ uống không có cồn.
 
Mọi chi tiết xin liên hệ với các thành viên Ban Tổ chức sau đây:   
   
Anh Nghĩa, Ban phụ huynh lớp (A) Tel.: 0651.141376  
          
Anh Dũng, Ban phụ huynh lớp (B) Tel.: 06501.9310451   

Anh Hiển, (BCH Hội) Tel.: 0651. 46392141    
                                       
Anh Tâm, (BCH Hội) Tel.: 06581. 5207  

Anh Chiến, (BCH Hội) Tel.: 06581.998143

Anh Đức, (BCH Hội) Tel.: 06502.997786

Một vài hình ảnh tập luyện cho Tết Trung Thu của các cháu


 

Go to top