Hội Đồng hương Kinh Bắc tại CHLB Đức mời dự Đại hội hội viên lần thứ V và Liên hoan gặp mặt đồng hương lần thứ IX.
Go to top