Ngày 21.04.2015

Kính gửi: - Các hội thành viên, hội viên Liên hiệp người Việt toàn Liên bang Đức.
               - Toàn thể bà con cộng đồng.

Trong những ngày gần đây, một số thông tin sai sự thật về các hoạt động của Liên hiệp người Việt toàn Liên bang Đức (Liên hiệp) đã được phát tán qua các trang mạng cùng những hình thức tuyên truyền khác, gây hoang mang, chia rẽ mất đoàn kết trong cộng đồng người Việt một cách rất ác ý, có chủ đích, có tổ chức.

Căn cứ các cơ sở pháp lý, luật hội đoàn của Đức một cách thận trọng và tham vấn các chuyên gia pháp lý tại Đức, Liên hiệp  xin  gửi tới toàn thể bà con thông báo sau đây:
 
1.  Những thông tin về Liên hiệp do một nhóm người có chỉ đạo để phát tán trên mạng và những hình thức tuyên truyền khác hoàn toàn không có cơ sở pháp lý, thậm chí, có biểu hiện vi phạm pháp luật.
 
2. Đến thời điểm này, Liên hiệp chưa nhận được văn bản chính thức nào của Tòa án tiểu bang Berlin, nơi tiếp nhận hồ sơ về vụ khiếu kiện của một vài người liên quan đến Liên hiệp.
 
3. Thủ tục đăng ký nhân sự sau Đại hội nhiệm kỳ II của Liên hiệp đã được Ban chấp hành hoàn tất và đang cùng Tòa án quận Charlottenburg (Tòa án xét duyệt đăng ký của các hội đoàn tại Berlin) chờ kết quả vụ kiện liên quan đến Liên hiệp ở tòa án tiểu bang Berlin. Hoàn toàn không có việc Toà án quận Charlottenburg đã ra phán quyết về kết quả đăng ký nhân sự của Đại hội nhiệm kỳ II của Liên hiệp.
 
4. Mặc dù có sự chậm trễ trong quá trình đăng ký do vụ kiện nói trên, mọi kết quả  và nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ II – Cơ quan quyền lực cao nhất của Liên hiệp - đều phải được tôn trọng và có giá trị pháp lý theo các điều luật hiện hành. Ban chấp hành do Đại hội nhiệm kỳ II bầu ra có trách nhiệm hoàn thiện tổ chức, điều hành và triển khai các công tác của Liên hiệp, theo đúng quy định của Điều lệ và các nghị quyết đã được Đaị hội nhiệm kỳ II thông qua.
 
5. Trong mọi trường hợp, trách nhiệm của các Uỷ viên Ban chấp hành nhiệm kỳ I đã chấm dứt cùng với sự kết thúc của nhiệm kỳ I, theo đúng quy định của Điều lệ Liên hiệp và luật hội đoàn tại Đức.
 
6. Liên hiệp kêu gọi toàn thể bà con cùng lên án những việc làm cố tình xuyên tạc, phát tán thông tin một cách sai trái nhằm chia rẽ và phá hoại cộng đồng.
 
Ban chấp hành Liên hiệp người Việt toàn Liên bang Đức xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của toàn thể bà con đối với sự phát triển lành mạnh và bền vững của Liên hiệp nói riêng và của Cộng đồng nói chung./.
 
Ban chấp hành Liên hiệp người Việt toàn Liên bang Đức.  
 

>>Xem bản PDF tại đây 

Go to top