Một vài hình ảnh tập luyện của đội Văn Nghệ chuẩn bị cho buổi lễ:

 
Go to top